హోమం చివరిలో శాంతిః శాంతిః శాంతిః అని చెప్పక పోతే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా..!

ఇంట్లో హోమం (యజ్ఞం) చేయడం అద్భుత వైదిక కర్మ. అది మానవ జీవితాలకు ఒక అంతర్గత శక్తిని అందజేస్తుంది. నేటికీ నిత్యం సూర్యోదయవేళ హోమాలు చేసేవారు చాలామంది ఉన్నారు. మనం ఇంకా ఇంట్లో చేయవచ్చా? బయట చేయవచ్చా? అనే సందిగ్ధంలోనే ఉంటే ఎలా..? అంతటి గొప్ప హోమాన్ని తమ ఇంట్లోనే కాక దేవాలయాలలో, పూజారుల ఇళ్లలో ఎంతోమంది చేయిస్తున్నారు. కానీ, గృహస్తు తన గృహంలోనే.. హాలు మధ్యలో చేయతలపెట్టిన చండీ లేదా రుద్ర, శాంతి హోమాలను చాలా నిష్ఠతో చేయాలి.

శాస్త్ర ప్రకారం హోమగుండాన్ని ఏర్పాటు చేసి దంపతులు తూర్పుముఖంగా కూర్చొని రుత్విక్కుల (పూజారుల) చేత హోమాన్ని జరిపించాలి.అది అంతా ఎక్కడైనా జరుగుతుంది. పూజ లేదా హవాన్ సమయంలో మూడు సార్లు శాంతిః శాంతిః శాంతిః అని చెప్పడం ద్వారా అన్ని పూజలు ముగుస్తాయి. హవాన్ చివర శాంతి అనే పదాన్ని 3 సార్లు ఎందుకు చెబుతారో తెలుసా..?

మంత్రం తర్వాత శాంతిః అనే పదాన్ని మూడుసార్లు జపించడం వెనక ఉన్న ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, ఒక నిర్దిష్ట పని బాధ్యతను నిర్వర్తించేటప్పుడు లేదా మన రోజువారీ పనిలో ఈ మూడు రకాల ఆటంకాలు జీవితంలో తలెత్తుతాయని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుడిని ప్రార్థించండి. అంతే కాదు, ఉచ్చారణ సమయంలో ముగ్గురు వేర్వేరు వ్యక్తులను సంబోధిస్తారు. మొట్టమొదటిసారిగా దైవిక శక్తిని పెద్ద స్వరంతో సంబోధించారు.

రెండవసారి మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణాన్ని వ్యక్తులను తక్కువ స్వరంతో, మూడవసారి మిమ్మల్ని మీరు చాలా తక్కువ స్వరంతో సంబోధిస్తారు. ఈ కారణంగా ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః అని 3 సార్లు పఠిస్తారు.హవన ముగింపులో 3 సార్లు శాంతిః అని చెప్పడం వలన మనం హోమం చేస్తున్నాము అని నమ్ముతారు. హోమ – హవన పూర్తి ఫలం పొందడానికి శాంతిః అనే పదాన్ని మూడుసార్లు జపించాలి.

Leave a Reply