భార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు భర్త చేయకూడని 5 పనులు ఇవే..!

అమ్మ – నాన్న అని పిలిపించుకోవడానికి ప్రతి తల్లితండ్రులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తారు. అయితే భార్య గర్భంతో ఉన్నప్పుడు, భర్త కొన్ని పనులు చేయటం మంచిది కాదు అని మన పురాణాలు, శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. ఎప్పుడయితే భార్య గర్భంతో ఉంది అని తెలిసిద్దో అప్పటి నుండి భర్త ఆమెను ఎంతో జాగ్రత్తగా, ప్రేమగా చూసుకోవాలి.

ప్రతి భార్య గర్భిణీ సమయంలో తన భర్త ఎల్లప్పుడూ తనతోనే కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటుంది.అలాగే భార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు భర్త కొన్ని చేయకూడని పనులు కూడా ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకోండి.. !!

  1. గర్భిణీ స్త్రీలు కోరిన కోరికలు తీర్చడం భర్త యొక్క ముఖ్య ధర్మం. అలా చేయడం వల్ల చిరాయుష్మంతుడగు పుత్రుడు జన్మిస్తాడు . భార్య కోరికలు తీర్చకపోతే దోషము కూడా కలుగుతుంది .
  2. భార్య గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు భర్త చెట్టు నరకడం మరియు సముద్ర స్నానం చేయడం వంటి పనులు చేయకూడదు.
  3. భర్త క్షౌరము చేయించుకోకూడదు . భార్య గర్భం దాల్చిన 6 నెలలు తర్వాత భర్త క్షౌరము చేయించుకోరాదు .
  4. భార్య గర్భిణిగా ఉన్న సమయంలో శవాన్ని మోయడం వంటి పనులు చేయకూడదు .
  5. భార్య గర్భం ధాల్చిన తర్వాత విదేశీ ప్రయాణాలు చేయడం మరియు భార్యను విడిచి దూరంగా వెళ్ళడం లాంటివి చేయకూడదు .
  6. భార్య గర్భం దాల్చిన ఏడవ నెల మొదలైనప్పటి నుండి క్షౌరము, తీర్థయాత్ర మరియు నావ యొక్కుట వంటి పనులకు దూరంగా ఉండాలి.
  7. గ్రుహారంభము కానీ మరియు వాస్తుకర్మ కానీ, చేయకూడదు .పర్వతారోహణము, యుద్దము చేయుట వంటివి వాటికి దూరంగా ఉండాలి.

Leave a Reply