పాపం హెల్మెట్‌​ను చాక్లెట్‌ అనుకోని మింగేసిన ఏనుగు..! వీడియో వైరల్

దారిలో ఆగి ఉన్న ఓ బైక్ కనిపించింది, ఆ బైక్ మీద ఓ హెల్మెట్ కూడా ఉంది. ఆ హెల్మెట్ ఏనుగు కంట్లో పడింది. ఆ ఏనుగు […]

Learn more →

కన్నీరు పెట్టిస్తున్న వీడియో..!నివాళులు అర్పించిన ఏనుగు చూస్తే మీరు షాక్ అవ్వాల్సిందే

మూగ జీవాలు చూపించే ప్రేమ అమూల్యం. ఏనుగును సంరక్షణ చూసుకొనే వాడు ఓ వ్యక్తి. ఆరు దశాబ్దాలుగా ఏనుగుల బాగు కోసం పాటు పడేవాడు. ఆ వ్యక్తి […]

Learn more →