మహేశ్ కు అలాంటి సినిమాలు అంటే బయమా..!20 ఏళ్ళు దాటినా అలాంటి ఒక్క సినిమా కూడా చేయలేదు,

మహేష్ బాబు. ఇప్పటికే కొన్ని వందలమంది చిన్నారులకు హార్ట్ ఆపరేషన్స్ చేయిస్తూ ప్రాణం నిలుపుతున్న ఈ రియల్ హీరో.. తన స్వగ్రామం బుర్రిపాలెంని దత్తత తీసుకుని అనేక […]

Learn more →