ఆకలితో వచ్చిన పక్షి..! అతను చేసిన పనికి అందరూ షాక్ అవుతారు..!

మేఘరాజ్‌ దేశాలే అనే వ్యక్తి తన ఇన్‌స్టా గ్రామ్ లో ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి ఆకలి వేసి. ఒక హోటల్ […]

Learn more →

పాపం హెల్మెట్‌​ను చాక్లెట్‌ అనుకోని మింగేసిన ఏనుగు..! వీడియో వైరల్

దారిలో ఆగి ఉన్న ఓ బైక్ కనిపించింది, ఆ బైక్ మీద ఓ హెల్మెట్ కూడా ఉంది. ఆ హెల్మెట్ ఏనుగు కంట్లో పడింది. ఆ ఏనుగు […]

Learn more →